SERAGAZI EMİSYON ENVANTERİ, 2013

Envanter sonuçlarına göre, 2013 yılında toplam seragazı emisyonu CO2 eşdeğeri olarak 459,1 milyon ton (Mt) olarak hesaplandı. 2013 yılı emisyonlarında CO2 eşdeğeri olarak en büyük payı %67,8 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken, bunu sırasıyla %15,7 ile

Seragazı Emisyon Envanteri, 2013

27 Mayıs 2015 Çarşamba 14:30

Toplam seragazı emisyonu 2013 yılında 459,1 Mt CO2 eşdeğeri olarak hesaplandı

Envanter sonuçlarına göre, 2013 yılında toplam seragazı emisyonu CO2 eşdeğeri olarak 459,1 milyon ton (Mt) olarak hesaplandı. 2013 yılı emisyonlarında CO2 eşdeğeri olarak en büyük payı %67,8 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken, bunu sırasıyla %15,7 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, %10,8 ile tarımsal faaliyetler ve %5,7 ile atık takip etti. 

Kişi başı seragazı emisyonları arttı 

CO2 eşdeğeri olarak 2013 yılı toplam seragazı emisyonu 1990 yılına göre %110,4 artış gösterdi. 1990 yılında kişi başı CO2 eşdeğer emisyonu 3,96 ton/kişi olarak hesaplanırken, bu değer 2013 yılında 6,04 ton/kişi olarak hesaplandı.

 

CO2 emisyonlarındaki en büyük payı enerji kaynaklı emisyonlar oluşturdu

Toplam CO2 emisyonlarının 2013 yılında %82,2’si enerjiden, %17,6’sı endüstriyel işlemler ve ürün kullanımından, %0,2’si tarımsal faaliyetler ve atıktan kaynaklandı. 

CH4 emisyonlarının %46,5’i tarımsal faaliyetlerden kaynaklandı 

CH4 emisyonlarının %46,5’i tarımsal faaliyetlerden, %36,7’si atıktan, %16,8’i ise enerji ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımından kaynaklandı. 

N2O emisyonlarındaki en büyük payı tarımsal faaliyetler oluşturdu

N2O emisyonlarının %79,4’ü tarımsal faaliyetlerden, %8,4’ü enerjiden, %7,9’u atıktan, %4,3’ü ise endüstriyel işlemler ve ürün kullanımından kaynaklandı.