• BIST 4.517,08
  • Altın 1255.464
  • Dolar 20.0406
  • Euro 21.5182
  • Siirt 27 °C

Siirt Üniversitesi Temizlik Kırtasiye Toner İhalesi - Siirt İhaleleri

Siirt Üniversitesi Temizlik Kırtasiye Toner İhalesi - Siirt İhaleleri
Siirt Üniversitesi Temizlik Malzemesi Alımı Kırtasi Malzemi ve Toner Alımı İhale İlanı yayınlandı. İşte o ihalenin detayları..

19 Kısımdan Oluşan Temizlik, Kırtasiye, Toner Ve Ip Telefon Alımı

TEMİZLİK SARF MALZEMESİ, KIRTASİYE VE OFİS MALZEMELERİ, TONER VE IP TELEFON SATIN ALINACAKTIR
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SİİRT ÜNİVERSİTESİ

19 KISIMDAN OLUŞAN TEMİZLİK SARF MALZEMESİ, KIRTASİYE VE OFİS MALZEMELERİ, TONER VE IP TELEFON ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2016/35432
1-İdarenin
a) Adresi:Kezer Yerleşkesi SİİRT MERKEZ/SİİRT
b) Telefon ve faks numarası:4842231224-3710 - 4842232038
c) Elektronik Posta Adresi:siirt.imid@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:
19 KISIMDAN OLUŞAN TEMİZLİK SARF MALZEMESİ, KIRTASİYE VE OFİS MALZEMELERİ, TONER VE IP TELEFON ALIMI ( 51 KALEM TEMİZLİK SARF MALZEMESİ, 68 KALEM KIRTASİYE VE OFİS MALZEMELERİ, 16 KISIM TONER VE 1 KISIM IP TELEFON)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:SİİRT ÜNİVERSİTESİ KEZER YERLEŞKESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI DEPOSU
c) Teslim tarihi:Sözleşmeden sonra 30 gün içinde ürünler İdari ve Mali İşler Daire Başkalığının Deposuna teslim edilmelidir. Yüklenici malları idarenin gösterdiği depoya istiflemekle yükümlüdür. Taşıma yüklenicinin personeliyle yapılacak olup idareden herhangi bir işçi çalıştırılmayacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati:10.03.2016 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Toner ve IP Telefonlarda 2 yıl garanti şartı aranmaktadır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Toner ve IP Telefonlarının katalogları teklif zarfının içinde bulunması gerekir.Kataloğu bulunmayan ürünler için resim baskısı kaşelenip imzanalarak sunulacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 10 (on)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Siirt Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 
Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 1741 defa okunmuştur
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
GÜNCEL
ANKET
Hükümetin bölge için son aylardaki politikasından memnun musunuz?
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Siirt Haber Ajansı | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Sistemi: CM Bilişim