• BIST 10208.65
  • Altın 2395.066
  • Dolar 32.3403
  • Euro 34.7603
  • Siirt 16 °C

Mart Ayı Meclis Kararları Açıklandı

Mart Ayı Meclis Kararları Açıklandı
Belediye Meclisimizin 01-05 Mart tarihleri arasında yaptığı meclis toplantılarında alınan kararlar açıklandı.

Buna göre   belediye meclisimizin Mart ayı  toplantılarında alınan 14 karar  şöyle;

Gündem dışı gelen ve gündeme alınıp görüşülmesine oybirliğiyle kabul edilen; Belediye Başkanlığımız memur norm kadro cetvelinde teknik hizmetler sınıfında bulunan 1 adet boş 6 dereceli çözümleyici kadrosu ile genel idari hizmetler sınıfında bulunan 1 adet dolu 5 dereceli zabıta memuru (Ercan AYDINLI) kadro derecelerinin 3. dereceye yükseltilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Gündem dışı gelen ve gündeme alınıp görüşülmesine oybirliğiyle kabul edilen; İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel meclis (1)Müdürlüğünün 2005/62 sayılı genelgesinin 3. Maddesinde geçen görevlendirmeler için “belediye meclisinden karar alınacaktır” denilmektedir. Bu nedenle, Belediye Başkanımız Sayın Tuncer BAKIRHAN, belediye meclis üyeleri ve belediye personellerinin; Ülkemizin yurtdışı tanıtımına katkıda bulunmak, belediyemizin AB fonlarından yararlanabilecek projeleri konusunda lobi çalışmaları yapmak, uluslar arası kredi kuruluşları ile temaslarda bulunmak, uluslar arası yerel yönetim kuruluşlarının toplantılarına ve çağrılarına katılmak, belediyemizi ziyaret eden uluslar arası kurum ve kuruluş temsilcilerine iade-i ziyarette bulunmak üzere, yurtdışına gidilmesi ve görev yolculuğu ile ilgili heyette yer alacak kişiler konusunda Belediye Başkanı Sayın Tuncer BAKIRHAN’a yetki verilmesi, görev yolculuğuna katılacaklara mahalli idareler seçimine kadar belediye bütçesinden yol gideri ve harcırahların ödenmesine, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun ret oyuna karşılık, Demokratik Bölgeler Partisi Grubunun kabul oyuyla birlikte oyçokluğuyla karar verildi.
   

2016 Yılı Şubat Ayı meclis toplantı zaptında herhangi bir değişiklik yapılmadan tasdikine oybirliğiyle kabul edildi.

5957 Sayılı Hal Kanunu’nun 12. Maddesi ile Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkındaki Yönetmeliğin 31. Maddesinin 3. Fıkrasına göre Sebze Hali’nde faaliyet gösteren esnaflardan 1 yıllık kira bedelinden az olmamak üzere teminat alınması yasa gereği olduğundan, bahse konu Belediyemize ait Sebze Hali’nde bulunan esnafların ödemiş oldukları yıllık kira bedelleri göz önünde bulundurularak Sebze Hali’nde faaliyet gösteren esnafların her birinden 2.000,00 TL (ikibintürklirası) teminat alınmasına oybirliğiyle karar verildi.

Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Şefliğince yürütülmekte olan; İlimizde üretilen hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıkların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirlerin alınması ve hafriyat toprağının yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla, hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü yönetmeliğinin; “Belediyelerin görev ve yetkileri” başlıklı 8. Madde (d) bendinde belirtilen, il belediye mücavir alanı içerisinde il ve ilçe belediyeleri; hafriyat toprağı ve inşaat-yıkıntı atıklarının toplanması, taşınması ve bertaraf bedelini belirlemekle yükümlüdürler” hükmü gereğince, hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının; Siirt ili Merkez Doğan Mahallesi Cezaevi Yolu üzeri 426 ada 3-13 nolu parsellerde bulunan toplam 85.218 m² miktarındaki alana dökülmesine, ayrıca hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının depolama işlemlerinin kiralama yöntemi ile yapılmasına ve 2016 Yılı birim fiyatının aşağıda belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliğiyle karar verildi.

HAFRİYAT TOPRAĞI VE İNŞAAT-YIKINTI ATIKLARI DEPOLAMA ÜCRET TARİFESİ


S.no     Cinsi     Birimi     Tutarı
1     Hafriyat toprağı ve inşaat-yıkıntı atıkları depolama ücreti     1 Metreküp (m3)     1,50 TL
2     Küçük araçlar ve kamyonetler (araç başına) ücreti     1 Araç     10,00 TL
3     Hafriyat toprağı ve inşaat-yıkıntı atıkları taşıma izin belgesi ücreti     1 Adet     50,00 TL
4     Hafriyat toprağı ve inşaat-yıkıntı atıkları taşıma izin belgesi yenileme ücreti     1 Adet     25,00 TL

    Belediye Meclisinin 2016 Yılı Nisan Ayı meclis toplantısının, 04 Nisan 2016 Pazartesi günü saat: 10.00’da Belediye Hizmet Binasının Meclis Salonunda yapılmasına oybirliğiyle kabul edildi.

Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereğince Belediye Meclisince seçilen aşağıda isimleri belirtilen ihtisas komisyonlarının hazırlamış oldukları raporların okunmasından sonra yapılan görüşme ve oylama neticesinde;

Şehircilik Komisyonu Raporu:

İlimiz Güres Caddesinde Salı ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın iki gününde semt pazarı kurulduğu için o bölgede işyeri sahibi olan esnaflar satış yapamadıkları gibi masraflarını çıkaramayıp mağdur olmalarına sebebiyet vermektedir. Bu esnafların mağduriyetlerinin giderilmesi için haftada iki gün kurulan semt pazarının bir güne indirilmesi veya başka yere nakledilmesi hususunda Zabıta Müdürlüğünce gerekli çalışmaların başlatılması komisyonumuzca önerilmektedir.

Pazarlarda balık satışı yapan esnafların, balıklarını satabilmeleri için sabah saat 09.00’dan akşam saat 19.00’a kadar meclis (2)yüksek sesle bağırıp çağırdıkları gibi o çevrede ikamet eden ve yoldan geçen vatandaşlarımıza büyük rahatsızlık vermekte ve ses kirliliğine sebebiyet vermektedirler. Ses kirliliğine sebep olan esnafların uyarılmaları konusunda Zabıta Müdürlüğünce gerekli çalışmaların yapılması komisyonumuzca önerilmektedir.


    Kültür ve Sanat Komisyonu Raporu:


    Binlerce yıllık tarihi ve kültürel birikime sahip ilimizde il kimliğini öne çıkaracak yapı ve mimarinin desteklenmesi, yeni yapılacak yapılarda bu mimari ve desteğin zorunluluğunun getirilmesi,
    Geçmiş yıllarda baharın gelişiyle ilimizde kutlanan cıgor ve yumurta bayramlarının canlandırılması için gerekli çalışmaların başlatılması komisyonumuzca önerilmektedir.


    Ekoloji Sağlığı Komisyonu Raporu:


    Baharın gelmesiyle birlikte çevremizin daha temiz ve güzel bir görünüme erişmesi için, şehir merkezindeki çöp konteynırlarının ve logarların temizlenerek yıkanması ve ahırların temizlenmesi durumunda ilaçlanması için gerekli çalışmaların yapılması komisyonumuzca önerilmektedir.
    Şehir İsale Hattı ve İçmesuyu Tesislerini Kontrol ve Denetim Komisyonu Raporu:
    Yağan yağmur ve kar sonucu toprak şişmesi nedeniyle belirli yerlerde meydana gelen toprak kaymasından dolayı Siirt Hesko içme suyu isale hattı ile Hizan içme suyu isale hattında mevcut bulunan vantuzlar, tahliye vanaları, boru hatları ve istinat duvarlarında oluşan arızaların ivedilikle giderilmesi komisyonumuzca talep edilmektedir.
    Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu:
    8 Martta, Kızlar Tepesinde Siirt Kadın Platformuyla ortak düzenleyeceğimiz müzik şenliğinin tüm hazırlıkları yapıldı.
    8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlediğimiz etkinlikler çerçevesinde, Berfin Kadın Danışma Merkezimiz bünyesinde açtığımız Dikiş Nakış ve Takı Tasarım Kurslarımızda, kursiyerlerimizin ürettikleri el ürünlerini sergilemek amacıyla 5 Mart Cumartesi günü açacağımız Kadın Emeği Sergisinin tüm hazırlıkları tamamlandı. Sergi açılışında dikiş nakış kursu öğrencilerimize sertifikaları verilecektir. Ayrıca Şengal Duderan Kampındaki Ezidi Kürt kadınların ördükleri ürünler de sergilenecektir. Buradan elde edilecek gelir kursiyerlere verilecektir. Sergiyle ilgili hazırlıklar tamamlandı.
    8 Mart Kadınların Uluslararası Birlik, Mücadele Ve Dayanışma Günü kapsamında hazırlamış olduğumuz dergimiz basılmıştır.
    8 Mart dergimizle amacımız, belediyemizin cinsiyet eşitliği politikalarını halkımızla ve kamuoyuyla paylaşarak bir farkındalık yaratmaktır. İlimizde yaşayan her kesimden kadının yaşantısı, sorunları, istem ve beklentilerini konu aldık. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, savaşın, göçün, kadına yönelik şiddetin, işsizliğin, yoksulluğun ilimizdeki kadınlar üzerindeki yansımalarını, yorum yazıları, röportaj ve haberler şeklinde işledik. DAİŞ vahşetinin kurbanı olan, ilimizde ağırladığımız Şengalli Ezidi Kürt kadınların dramını ve onlar için yapmaya çalıştığımız etkinlikleri yansıtmaya çalıştık. Ayrıca Kadın Kurulumuzun 2015 yılı faaliyetlerine kadın müdürlüğümüzün eylem planlarına, Berfin Kadın Danışma Merkezimizin çalışmalarına yer verdik.


    Park Yeri ve Mesire Alanı Tespit Komisyonu Raporu:


    Bahçelievler Sağlık Ocağı karşısında bulunan parkın yeniden dizayn edilip, İlimize yakışır hale getirilmesi komisyonumuzca önerilmektedir.
    İlimiz Güres Caddesi ile aydınlar Caddesinin kesiştiği noktada bulunan alanın hindi, tavuk ve güvercin pazarından kurtarılıp, çimlerin yeniden ekilip çiçek konulması komisyonumuzca önerilmektedir.
    Şengal Mültecilerine Yardım Toplama ve Araştırma Komisyonu Raporu:
    İlimiz Düderan Konutlarında barındırılan Şengal Mültecilerinin ihtiyaçları için yardım toplama çalışmalarımız devam etmektedir.
    İsimsiz Cadde-Sokaklara İsim Verilmesi ve İsim Değiştirilmesi Komisyonu Raporu:
    İlimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi ve isim değiştirilmesine ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir.

Yukarıda belirtilen Komisyon üyelerinin hazırlamış oldukları raporlardan Kadın-Erkek Eşitliği Komisyon raporunun, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubundan Mehmet Selami Uyan ve Çetin Ensaroğlu’nun ret oyuna karşılık diğer üyelerin tamamının kabul oyuyla birlikte oyçokluğuyla tasdikine, diğer komisyonların ise oybirliğiyle tasdikine karar verildi.

    Siirt İli Merkez İlçesi Yeni Mahallede bulunan 394 Ada 11 nolu parsel için UİP 16807 plan işlem numaralı başvurusu ile plan değişiklik teklifinin mecliste görüşülmesi istenmektedir. Söz konusu mülkiyet; imar planında Bitişik Nizam 7 katlı konut alanı olarak planlanmıştır. Öneri değişiklik ile birlikte; ön cepheden mevcut yapılaşma hizası, arka cepheden 4 metre, 12 ve 13 nolu parsellerin cephesinde 3 metre, 10 nolu parsel cephesine bitişik yapılacak şekilde Bitişik Nizam 7 katlı Konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir. İmar Komisyon raporu üzerinde yapılan görüşme ve oylama sonucu; Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun ret oyuna karşılık, Demokratik Bölgeler Partisi Grubunun kabul oyuyla birlikte imar planı değişikliğinin onaylanmasına oyçokluğuyla karar verildi.
   

Siirt İli Merkez İlçesi Kooperatif Mahallesinde bulunan 1131 ada 4 nolu parsel için UİP 18011 plan işlem numaralı başvurusu ile plan değişiklik teklifinin mecliste görüşülmesi istenmektedir. Söz konusu mülkiyet; imar planında Hmax:15.50 Emsal:1.50 Ticaret Alanı olarak planlanmıştır. Öneri değişiklik ile birlikte; ön cepheden 15 metre, yan cephelerden 5 metre, arka cepheden 20 metre çekme uygulanarak Taks:0.30 Yençok: 7.50 m yapılacak şekilde Ayrık Nizam 2 katlı Ticaret Alanı olarak planlanması talep edilmektedir. İmar Komisyon raporu üzerinde yapılan görüşme ve oylama sonucu; Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun ret oyuna karşılık, Demokratik Bölgeler Partisi Grubunun kabul oyuyla birlikte imar planı değişikliğinin onaylanmasına oyçokluğuyla karar verildi.
   

Siirt İli Merkez İlçesi Kooperatif Mahallesinde bulunan 1296 Ada 9 ve 10 nolu parseller için UİP 11854 plan işlem meclis (4)numaralı başvurusu ile plan değişiklik teklifinin mecliste görüşülmesi istenmektedir. Söz konusu mülkiyet; imar planında Ayrık Nizam 4 katlı konut alanı olarak planlanmıştır. Öneri değişiklik ile birlikte; bütün cephelerden 3 metre, yol cephelerinde 1.20 m çıkma uygulanarak Ayrık Nizam 7 katlı Konut + Ticaret alanı (asma katlı) yapılaşma koşulları talep edilmektedir. İmar Komisyon raporu üzerinde yapılan görüşme ve oylama sonucu; imar planı değişikliğinin reddine oybirliğiyle karar verildi.
   

Siirt İli Merkez İlçesi Barış Mahallesinde bulunan 232 Ada 113 nolu parsel için UİP 13190 plan işlem numaralı başvurusu ile plan değişiklik teklifinin mecliste görüşülmesi istenmektedir. Söz konusu mülkiyet; imar planında Hmax:15.50 Emsal:1.50 Ayrık Nizam 5 katlı Konut Alanı olarak planlanmıştır. Öneri değişiklik ile birlikte; bütün cephelerden 5 metre çekme uygulanarak, Emsal:2.50 Taks:0,25 Yençok:30.50 olacak şekilde yapılaşma koşulları talep edilmektedir. İmar Komisyon raporu üzerinde yapılan görüşme ve oylama sonucu; imar planı değişikliğinin reddine oybirliğiyle karar verildi.
   

Siirt ili Merkez İlçesi Kooperatif Mahallesinde bulunan 455 Ada 106 nolu parsel için UİP 13086 plan işlem numaralı başvurusu ile plan değişiklik teklifi mecliste görüşülüp onaylanmıştır. Söz konusu plan değişikliği için Tedaş Bölge Kamulaştırma Emlak Dairesinin itiraz müracaatı ile ada içerisindeki trafo alanının adanın 7 metrelik yol cephesinde arka köşesine doğru kaydırılması kararının iptal edilmesi talep edilmektedir. İmar Komisyon raporu üzerinde yapılan görüşme ve oylama sonucu; Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun ret oyuna karşılık, Demokratik Bölgeler Partisi Grubunun kabul oyuyla birlikte itiraza konu taleplerin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.
   

Siirt ili Merkez İlçesi Bahçelievler Mahallesinde bulunan 333 Ada 12 (5-6) nolu parseller için UİP 12600 plan işlem numaralı başvurusu ile onaylanan plan değişiklik teklifinde Konut+Ticaret (Asma Katlı) yapılaşma koşullarını içeren taleplerinin alınan kararda belirtilmediğinden bahisle; söz konusu teklifin Belediye meclisinde yeniden görüşülmesi istenmektedir. Söz konusu mülkiyet; imar planında Bitişik Nizam 7 katlı konut alanı olarak planlanmıştır. Öneri değişiklik ile birlikte; yol cephelerinden mevcut yapılaşma hizası, diğer cephelerden 3 metre ve bitişik konut + ticaret (asma katlı) yapılaşma koşulları talep edilmektedir. İmar Komisyon raporu üzerinde yapılan görüşme ve oylama sonucu; Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun ret oyuna karşılık, Demokratik Bölgeler Partisi Grubunun kabul oyuyla birlikte imar planı değişikliğinin onaylanmasına oyçokluğuyla karar verildi.
    Aşağıda nitelikleri belirtilen 11 adet plan tadilat tekliflerinin Meclisçe görüşülmeden önce İmar Komisyonunca rapora bağlanması “Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. Paragrafı” gereği zorunlu olduğundan;


    Siirt İli Yeni Mahallesinde bulunan 296 ada 75 nolu parsel ile ilgili tadilat dosyası.
    Siirt İli Barış Mahallesinde bulunan 237 ada 36, 37 ve 53 nolu parseller ile ilgili tadilat dosyası.
    Siirt İli Kooperatif Mahallesinde bulunan 1131 ada 4 nolu parsel ile ilgili tadilat dosyası.
    Siirt İli Kooperatif Mahallesinde bulunan 455 ada 121 nolu parsel ile ilgili tadilat dosyası.
    Siirt İli Kooperatif Mahallesinde bulunan 1088 ada 104 nolu parsel ile ilgili tadilat dosyası.
    Siirt İli Kooperatif Mahallesinde bulunan 311 ada 659 nolu parsel ile ilgili tadilat dosyası.
    Siirt İli Bahçelievler Mahallesinde bulunan 286 ada 71, 70 ve 18 nolu parseller ile ilgili tadilat dosyası.
    Siirt İli Bahçelievler Mahallesinde bulunan 293 ada 57 nolu parsel ile ilgili tadilat dosyası.
    Siirt İli Barış Mahallesinde bulunan 923 ada 1 nolu parsel ile ilgili tadilat dosyası.
    Siirt İli Barış Mahallesinde bulunan 241 ada 2 nolu parsel ile ilgili tadilat dosyası.
    Siirt İli Çal Mahallesinde bulunan 88 ada 79 nolu parsel ile ilgili tadilat dosyasının incelenmek üzere İmar Komisyonuna sevkine oybirliğiyle kabul edildi.

 

Bu haber toplam 1509 defa okunmuştur
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
GÜNCEL
ANKET
Hükümetin bölge için son aylardaki politikasından memnun musunuz?
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Siirt Ajans | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Sistemi: CM Bilişim