• BIST 9693.46
  • Altın 2496.161
  • Dolar 32.4971
  • Euro 34.5977
  • Siirt 25 °C

Siirt'te ekim ayı meclis kararları açıklandı

Siirt'te ekim ayı meclis kararları açıklandı
Siirt Belediyesi meclisi 03-07 Ekim tarihleri arasında yaptığı meclis toplantılarında alınan kararlar açıklandı.

Belediyeden yapılan açıklamada; Buna göre meclisimizin Ekim ayı toplantılarında alınan 21 karar şöyle;

 

Meclis (3)1-2016 Yılı Eylül Ayı meclis toplantı zaptında herhangi bir değişiklik yapılmadan tasdikine oybirliğiyle kabul edildi.

2-Belediye Meclisinin 2016 Yılı Kasım Ayı meclis toplantısının, 1 Kasım 2016 Salı günü saat: 10.00’da Belediye Hizmet Binasının Meclis Salonunda yapılmasına oybirliğiyle kabul edildi.

3-Aşağıda nitelikleri belirtilen 9 adet plan tadilat tekliflerinin Meclisçe görüşülmeden önce İmar Komisyonunca rapora bağlanması “Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. Paragrafı” gereği zorunlu olduğundan;

1-Siirt İli Kooperatif Mahallesinde bulunan 455 ada 141 nolu parsel ile ilgili tadilat dosyası.
2-Siirt İli Barış Mahallesinde bulunan 236 ada 9 nolu parsel ile ilgili tadilat dosyası.
3-Siirt İli Kooperatif Mahallesinde bulunan 596 ada 7 ve 8 nolu parseller ile ilgili itiraz dilekçesi.
4-Siirt İli Kooperatif Mahallesinde bulunan 1020 ada 2 ve 3 nolu parseller ile ilgili tadilat dosyası.
5-Siirt İli Kooperatif Mahallesinde bulunan 272 ada 24 nolu parsel ile ilgili tadilat dosyası.
6-Siirt İli Kooperatif Mahallesinde bulunan 484 ada 8 ve 9 nolu parseller ile ilgili tadilat dosyası.
7-Siirt İli Kooperatif Mahallesinde bulunan 311 ada 665 nolu parsel ile ilgili tadilat dosyası.
8-Siirt İli Bahçelievler Mahallesinde bulunan 302 ada 78 nolu parsel ile ilgili tadilat dosyası.
9-Siirt İli Barış Mahallesinde bulunan 244 ada 17 nolu parsel ile ilgili tadilat dosyasının incelenmek üzere İmar Komisyonuna sevkine oybirliğiyle kabul edildi.

4-Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereğince Belediye Meclisince seçilen aşağıda isimleri belirtilen ihtisas komisyonlarının hazırlamış oldukları raporların okunmasından sonra yapılan görüşme ve oylama neticesinde;

1-Şehircilik Komisyonu Raporu:

-İlimiz merkezinde bulunan Zevye Mezarlığı önü, İnönü İlkokulu önü ile Ziraat Bankası önündeki kaldırımların, vatandaşlar tarafından satış tezgâhlarının kurulması suretiyle işgal edilmiş olup, kaldırımdan geçmek mecburiyetindeki yayaların kaldırımları kullanamadıkları ve cadde kenarından geçmek zorunda kaldıkları, özellikle balıkçıların hem yolu işgal ettikleri hem de görsel ve işlevsel olarak çevreye zarar verdikleri görülmektedir. Bu nedenle kaldırım işgalleri konusunda Zabıta Müdürlüğünce daha sıkı denetimlerin yapılarak söz konusu kaldırım işgallerine son verilmesi, kaldırımların vatandaşların kullanımına açılması komisyonumuzca önerilmektedir.

2-Kültür ve Sanat Komisyonu Raporu:

-04 Ocak 2016 tarihinden itibaren Şırnak, Cizre, Silopi, İdil ve Nusaybin’den İlimize gelen 1.760 aileye gıda, et, battaniye, kilim yardımı yapıldı.
-Kurban Bayramında toplamda 1.200 kg. et dağıtımı yapıldı.
-Toplamda 550 aileye kırtasiye malzemesi dağıtımı yapıldı.
-Antonie De Soint’in Küçük Prens adlı çocuk kitabı 1.200 adet tabettirildi.

3-Ekoloji Sağlığı Komisyonu Raporu:

-İlimiz merkezinde bulunan yol, sokak ve caddelerde açıktan satılan gıdaların kapalı mekâna alınması için Zabıta Müdürlüğünce gerekli tedbirlerin artırılması, ayrıca Bahçelievler Sağlık Ocağı karşısında bulunan oyun parkının temizlik çalışmasının yapılması ve diğer çocuk oyun parkı alanlarının da sağlığa aykırı materyallerden arındırılması komisyonumuzca önerilmektedir.

4-Trafik Komisyonu Raporu:

-İlimiz merkezinde gittikçe artan nüfus ve araç sayısından hareketle; araç parklarının yeterli olmayışı, kaldırımların ve caddelerin dar olması hem yaya hem de trafik akışını zorlaştırdığından dolayı, kaldırım ve caddelerin genişletilmesi, araç park sayısının artırılması ayrıca sokak ve caddelerde gün boyu park eden araçların süreli park veya denetimle ikaz edilmesi komisyonumuzca önerilmektedir.

5-Şehir İsale Hattı ve İçmesuyu Tesislerini Kontrol ve Denetim Komisyonu Raporu:

-Hizan içme suyuna bağlı su arıtma tesisi ile Hesko içme suyuna bağlı su depolarında kullanılan klor cihazlarının gözden geçirilerek bir eksiklik varsa ivedilikle giderilmesi komisyonumuzca önerilmektedir.

6-Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu:

-Kadına yönelik yaşanılan şiddet olaylarının boyutunun tespit edilmesi ve var olan şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik çözüm yolları üretmek amacıyla, Kadın ve Aile Müdürlüğümüzün başlattığı çalışmalarına şu ana kadar 100 kadınla görüşme gerçekleştirildi. Sonuçları 25 Kasım’da çıkarılacak broşürde kamuoyu ile paylaşılacak.

-25 Kasım  Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslar Arası Mücadele Gününe yönelik, şiddet mağduru kadınların yasal haklarını içeren bir Kitapçık ve Berfin Kadın Danışma Merkezimizi tanıtan bir katlamalı broşür hazırlandı.

-GAB’ın Diyarbakır’da düzenlediği toplantıya Kadın Müdürlüğümüzden üç arkadaş katılım sağladı.

-Kadın Müdürlüğümüze bağlı El Sanatları Atölyesi üretime devam ediyor.

-Berfin Kadın Danışma Merkezimiz şiddet mağduru kadın vakalarını takip etmekte, çözüm üretmeye çalışmaktadır.

-Kentte bulunan kadınlara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kadınlara kitap okuma bilincini oluşturmak ve kadınlara kitap sevgisini aşılamak amacıyla, Kadın ve Aile Müdürlüğümüze bağlı Berfin Kadın Danışma merkezimiz bünyesinde kurulan ve açılışı 8 Mart 2017’de yapılacak olan  “Mor Kütüphane” için kitap kampanyası başlatıldı.

7-Park Yeri ve Mesire Alanı Tespit Komisyonu Raporu:

-Park yeri ve mesire alanlarının tespit edilmesine ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir.

8-İlimizdeki Mültecilere Yardım Toplama ve Araştırma Komisyonu Raporu:

-İlimizde İkamet eden mültecilere yardım toplama ve araştırma çalışmalarımız devam etmektedir.

9-İsimsiz Cadde-Sokaklara İsim Verilmesi ve İsim Değiştirilmesi Komisyonu Raporu:

-İlimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi ve isim değiştirilmesine ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir.

Yukarıda belirtilen komisyon raporlarının tasdikine, oybirliğiyle karar verildi.

meclis (1)5-Gündem dışı gelen ve gündeme alınıp görüşülmesine oybirliğiyle kabul edilen; Belediyenin hizmet amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunan mevzuat çerçevesinde, toplumun her kesimini spora teşvik etmek ve spor yapmaları için ortam hazırlamayı amaçlayan Belediyemiz Spor İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan Spor İşleri Müdürlüğü Yönetmeliğinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (m) bendine istinaden tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

6-Siirt İli Merkez İlçesi Kooperatif Mahallesinde bulunan 311 ada 95 nolu parsel için UİP 19249 plan işlem numaralı başvurusu ile plan değişiklik teklifinin mecliste görüşülmesi istenmektedir. Söz konusu mülkiyet; İmar planında kısmen Konut Alanı kısmen yol ve kısmen de yeşil alan olarak planlanmıştır. Öneri değişiklik ile birlikte; mülkiyetin kısıtlılık halinin %80’ler civarında olduğu, bu durumun 3194 sayılı İmar Kanunu 18. madde uygulaması şartlarına uymadığı kesinti oranının %40 donatı %60 mülkiyet kullanımı olarak plan değişikliğinin plan dosyasında belirtildiği gibi düzenlenmesi talep edilmektedir. İmar Komisyon raporu üzerinde yapılan görüşme ve oylama sonucu; Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun tamamı ile Demokratik Bölgeler Partisi Grubundan Osman Arslan’ın ret oyuna karşılık, diğer üyelerin tamamının kabul oyuyla birlikte imar planı değişikliğinin onaylanmasına oyçokluğuyla karar verildi.

7-Siirt İli Merkez İlçesi Bahçelievler Mahallesinde bulunan 333 ada 4 nolu parsel için UİP 21606 plan işlem numaralı başvurusu ile plan değişiklik teklifinin mecliste görüşülmesi istenmektedir. Söz konusu mülkiyet; İmar planında Bitişik Nizam 7 katlı Konut Alanı olarak planlanmıştır. Öneri değişiklik ile birlikte; ön cephe mevcut yapılaşma hizası, yan cepheler bitişik ve arka cepheden 3 metre çekme uygulanacak şekilde Bitişik Nizam 7 katlı Konut + Ticaret (Asma Katlı) yapılaşma koşuları talep edilmektedir. İmar Komisyon raporu üzerinde yapılan görüşme ve oylama sonucu; Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun tamamı ile Demokratik Bölgeler Partisi Grubundan Osman Arslan’ın ret oyuna karşılık, diğer üyelerin tamamının kabul oyuyla birlikte imar planı değişikliğinin onaylanmasına oyçokluğuyla karar verildi.

8-Siirt İli Merkez İlçesi Kooperatif Mahallesinde bulunan 527 ada 7 ve 8 nolu parsel için UİP 21605 plan işlem numaralı başvurusu ile plan değişiklik teklifinin mecliste görüşülmesi istenmektedir. Söz konusu mülkiyet; İmar planında Ayrık Nizam 6 katlı Konut Alanı olarak planlanmıştır. Öneri değişiklik ile birlikte; ön cephe mevcut yapılaşma hizası, 3 ve 4 nolu parsel cephesine bitişik, diğer cephelerden 3 metre ve bloklar arası 6 metre çekme uygulanarak 6 katlı Konut Alanı yapılaşma koşuları talep edilmektedir. İmar Komisyon raporu üzerinde yapılan görüşme ve oylama sonucu; Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun tamamı ile Demokratik Bölgeler Partisi Grubundan Osman Arslan’ın ret oyuna karşılık, diğer üyelerin tamamının kabul oyuyla birlikte imar planı değişikliğinin onaylanmasına oyçokluğuyla karar verildi.

9-Siirt İli Merkez İlçesi Alan Mahallesinde bulunan 610 ada 1 nolu parsel için UİP 13189 plan işlem numaralı başvurusu ile plan değişiklik teklifinin mecliste görüşülmesi istenmektedir. Söz konusu mülkiyet; İmar planında Akaryakıt İstasyonu olarak planlanmıştır. Öneri değişiklik ile birlikte; 610 ada 1 nolu parsel ile 609 ada 1 nolu parsel arasındaki 7 metrelik imar yolu mevcut kullanım şekline göre düzenlenmesi bu hali ile imar planına işlenmesi talep edilmektedir. İmar Komisyon raporu üzerinde yapılan görüşme ve oylama sonucu; imar planı değişikliğinin reddine oybirliğiyle karar verildi.

10-Siirt İli Merkez İlçesi Bahçelievler Mahallesinde bulunan 455 ada 138 nolu parsel için UİP 20455 plan işlem numaralı başvurusu ile plan değişiklik teklifinin mecliste görüşülmesi istenmektedir. Söz konusu mülkiyet; İmar planında Emsal:0,90 Hmax:9.50 m. Ticaret Alanı olarak planlanmıştır. Öneri değişiklik ile birlikte; tüm cephelerden 5 metre çekme uygulanarak zemin ve asma katlardan sonra bloklar arası en az 8 metre olacak şekilde Ayrık Nizam 7 katlı Konut + Ticaret (Asma Katlı) yapılaşma koşuları talep edilmektedir. İmar Komisyon raporu üzerinde yapılan görüşme ve oylama sonucu; imar planı değişikliğinin reddine oybirliğiyle karar verildi.

11-Mecliste görüşülüp 04.06.2016 tarih ve 74 sayılı meclis kararı ile onaylanan; Siirt İli Merkez İlçesi Bahçelievler Mahallesinde bulunan 323 Ada 3 nolu parsel için plan değişikliği kararında sehven hata yapılmıştır. Arka bahçe mesafesi 3 metre olması gerekirken mevcut hiza belirtilmiştir. 323 ada 3 nolu parsel için arka bahçe mesafesinin 3 metre olarak düzeltilmesi talebine ilişkin İmar Komisyon raporu üzerinde yapılan görüşme ve oylama sonucu; Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun tamamı ile Demokratik Bölgeler Partisi Grubundan Osman Arslan’ın ret oyuna karşılık, diğer üyelerin tamamının kabul oyuyla birlikte imar planı değişikliğinin onaylanmasına oyçokluğuyla karar verildi.

12-Siirt İli Merkez İlçesi Kooperatif Mahallesinde bulunan 596 ada 7 ve 8 nolu parsel için UİP 22021 plan işlem numaralı başvurusu ile plan değişiklik teklifinin mecliste görüşülmesi istenmektedir. Söz konusu mülkiyetler; İmar planında 596 ada 7 nolu parsel Bitişik Nizam 7 katlı Konut+Ticaret alanı, 8 nolu parsel ise sadece konut alanı olarak planlanmıştır. Öneri değişiklik ile birlikte; yol cephelerinde 3 metre 6 ve 9 nolu parsellere bitişik olacak şekilde, Bitişik Nizam 7 katlı Konut + Ticaret (Asma katlı) olarak yapılaşma koşuları talep edilmektedir. İmar Komisyon raporu üzerinde yapılan görüşme ve oylama sonucu; Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun tamamı ile Demokratik Bölgeler Partisi Grubundan Osman Arslan’ın ret oyuna karşılık, diğer üyelerin tamamının kabul oyuyla birlikte imar planı değişikliğinin onaylanmasına oyçokluğuyla karar verildi.

13-Siirt İli Merkez İlçesi Kooperatif Mahallesinde bulunan 455 ada 141 nolu parsel için UİP 22019 plan işlem numaralı başvurusu ile plan değişiklik teklifinin mecliste görüşülmesi istenmektedir. Söz konusu mülkiyet; İmar planında Bitişik Nizam 7 katlı Konut+ Ticaret Alanı olarak planlanmıştır. Öneri değişiklik ile birlikte; yol cephelerden 3 metre çekme 1.20 çıkma ve 60, 61, 62 nolu parsel cephelerinden zemin ve asma kattan sonra TAKS:0.60 şartı sağlanacak şekilde çekme uygulanarak, Bitişik Nizam 7 katlı Konut + Ticaret (Asma katlı) olarak yapılaşma koşuları talep edilmektedir. İmar Komisyon raporu üzerinde yapılan görüşme ve oylama sonucu; Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun tamamı ile Demokratik Bölgeler Partisi Grubundan Osman Arslan’ın ret oyuna karşılık, diğer üyelerin tamamının kabul oyuyla birlikte imar planı değişikliğinin onaylanmasına oyçokluğuyla karar verildi.

meclis (2)14-Siirt İli Merkez İlçesi Kooperatif Mahallesinde bulunan 1146 ada 4 ve 5 nolu parsel için UİP 21603 plan işlem numaralı başvurusu ile plan değişiklik teklifinin mecliste görüşülmesi istenmektedir. Söz konusu mülkiyet; İmar planında Ayrık Nizam 4 katlı Konut Alanı olarak planlanmıştır. Öneri değişiklik ile birlikte; ön cepheden 5 metre çekme 1,5 metre çıkma, diğer cephelerden 4 metre çekme 15 metre ve 5 metrelik yol cephesinden 1 metre çıkma uygulanarak Ayrık Nizam 7 katlı Konut + Ticaret (Asma katlı) olarak yapılaşma koşuları talep edilmektedir. İmar Komisyon raporu üzerinde yapılan görüşme ve oylama sonucu; Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun tamamı ile Demokratik Bölgeler Partisi Grubundan Osman Arslan’ın ret oyuna karşılık, diğer üyelerin tamamının kabul oyuyla birlikte imar planı değişikliğinin onaylanmasına oyçokluğuyla karar verildi.

15-Siirt İli Merkez İlçesi Kooperatif Mahallesinde bulunan 1296 ada 5, 9, 10 ve 11 nolu parseller için UİP 20454 plan işlem numaralı başvurusu ile plan değişiklik teklifinin mecliste görüşülmesi istenmektedir. Söz konusu mülkiyet; İmar planında Ayrık Nizam 4 katlı Konut Alanı olarak planlanmıştır. Öneri değişiklik ile birlikte; ön cepheden 5 metre çekme 1,5 çıkma, diğer cephelerden 4 metre çekme, 12 metrelik yol cephesinden 1 metre çıkma, bloklar arası 6 metre çekme mesafesi zemin ve asma kattan sonra uygulanarak Ayrık Nizam 7 katlı Konut+Ticaret (Asma katlı) olarak yapılaşma koşuları talep edilmektedir. İmar Komisyon raporu üzerinde yapılan görüşme ve oylama sonucu; Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun tamamı ile Demokratik Bölgeler Partisi Grubundan Osman Arslan’ın ret oyuna karşılık, diğer üyelerin tamamının kabul oyuyla birlikte imar planı değişikliğinin onaylanmasına oyçokluğuyla karar verildi.

16-Siirt İli Merkez İlçesi Kooperatif Mahallesinde bulunan 1020 ada 2 ve 3 nolu parseller için UİP 20454 plan işlem numaralı başvurusu ile plan değişiklik teklifinin mecliste görüşülmesi istenmektedir. Söz konusu mülkiyet; İmar planında Ayrık Nizam 6 katlı Konut Alanı olarak planlanmıştır. Öneri değişiklik ile birlikte; ön cepheden 4 metre çekme 1.2 metre çıkma, yan cephelerden 3 metre, arka cepheden 4 metre çekme uygulanarak Ayrık Nizam 6 katlı Konut+Ticaret (Asma Katlı) Alanı olarak yapılaşma koşuları talep edilmektedir. İmar Komisyon raporu üzerinde yapılan görüşme ve oylama sonucu; Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun tamamı ile Demokratik Bölgeler Partisi Grubundan Osman Arslan’ın ret oyuna karşılık, diğer üyelerin tamamının kabul oyuyla birlikte imar planı değişikliğinin onaylanmasına oyçokluğuyla karar verildi.

17-Siirt İli Merkez İlçesi Kooperatif Mahallesinde bulunan 272 ada 24 nolu parsel için UİP 22068 plan işlem numaralı başvurusu ile plan değişiklik teklifinin mecliste görüşülmesi istenmektedir. Söz konusu mülkiyet; İmar planında Ayrık Nizam 3 katlı Konut Alanı olarak planlanmıştır. Öneri değişiklik ile birlikte; ön cepheden 5 metre çekme 1,5 çıkma,  diğer cephelerden 4 metre çekme uygulanarak Ayrık Nizam 7 katlı Konut alanı olarak yapılaşma koşuları talep edilmektedir. İmar Komisyon raporu üzerinde yapılan görüşme ve oylama sonucu; Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun tamamı ile Demokratik Bölgeler Partisi Grubundan Osman Arslan’ın ret oyuna karşılık, diğer üyelerin tamamının kabul oyuyla birlikte imar planı değişikliğinin onaylanmasına oyçokluğuyla karar verildi.

18-Siirt İli Merkez İlçesi Kooperatif Mahallesinde bulunan 455 ada 60 ve 61 nolu parseller için UİP 20981 plan işlem numaralı başvurusu ile plan değişiklik teklifinin mecliste görüşülmesi istenmektedir. Söz konusu mülkiyet; İmar planında Bitişik Nizam 7 katlı Konut + Ticaret Alanı olarak planlanmıştır. Öneri değişiklik ile birlikte; 7 metrelik yol cephesinden 3 metre çekme, 1,20 çıkma, 141 nolu parsel cephesinde zemin ve asma kattan sonra TAKS:0.60 şartı sağlanacak şekilde çekme uygulanarak; Bitişik Nizam 7 katlı Konut +Ticaret (Asma Katlı) alanı olarak yapılaşma koşuları talep edilmektedir. İmar Komisyon raporu üzerinde yapılan görüşme ve oylama sonucu; Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun tamamı ile Demokratik Bölgeler Partisi Grubundan Osman Arslan’ın ret oyuna karşılık, diğer üyelerin tamamının kabul oyuyla birlikte imar planı değişikliğinin onaylanmasına oyçokluğuyla karar verildi.

19-Siirt İli Merkez İlçesi Barış Mahallesinde bulunan 244 ada 17 nolu parsel için UİP 22071 ve NİP 22070 plan işlem numaralı başvurusu ile plan değişiklik teklifinin mecliste görüşülmesi istenmektedir. Söz konusu mülkiyet; İmar planında Üniversite Alanı olarak planlanmıştır. Öneri değişiklik ile birlikte; Üniversite Alanı olarak kullanılmayacağını içeren 26.09.2016 tarih 70192238-754 sayılı Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden alınan görüşe dayanılarak Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (Toplu İş Yerleri: Yem Fabrikası) olarak planlanması talep edilmektedir. İmar Komisyon raporu üzerinde yapılan görüşme ve oylama sonucu; Demokratik Bölgeler Partisi Grubundan Osman Arslan’ın ret oyuna karşılık, diğer üyelerin tamamının kabul oyuyla birlikte imar planı değişikliğinin onaylanmasına oyçokluğuyla karar verildi.

20-Mecliste görüşülüp 05.05.2016 tarih ve 64 sayılı meclis kararı ile reddedilen; Siirt İli Merkez İlçesi Doğan Mahallesinde bulunan 1282 ada 1 nolu parsel için plan değişikliği kararına askı süresi içinde itiraz edilmiştir. İmar planında Belediye Hizmet Alanı olarak planlanan taşınmaz Taks:0.30, Emsal:0.90 Ayrık Nizam 3 katlı yapılaşma koşulları ile Konut Alanı olarak planlanması talep edilmektedir. İmar Komisyon raporu üzerinde yapılan görüşme ve oylama sonucu; Demokratik Bölgeler Partisi Grubundan Osman Arslan’ın ret oyuna karşılık, diğer üyelerin tamamının kabul oyuyla birlikte itiraza konu taleplere ilişkin imar planı değişikliğinin onaylanmasına oyçokluğuyla karar verildi.

21-Gündem dışı gelen ve gündeme alınıp görüşülmesine oybirliğiyle kabul edilen; Belediye Meclis Üyesi olan ve ihtisas komisyonlarından İmar Komisyonunda görev alan Müjde BOZAN’ın komisyon toplantılarına katılamaması nedeniyle; yerine görev almak ve kalan süreyi tamamlamak üzere, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesine göre İmar Komisyonuna Özlem YILMAZ KURTAY’ın seçilmesine, Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu ile Kültür ve Sanat Komisyonunda görev alan Özlem YILMAZ KURTAY’ın yerine görev almak ve kalan süreyi tamamlamak üzere Muzaffer AKAN’ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Bu haber toplam 1638 defa okunmuştur
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
GÜNCEL
ANKET
Hükümetin bölge için son aylardaki politikasından memnun musunuz?
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Siirt Ajans | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Sistemi: CM Bilişim